Disclaimer

BeCare B.V. (Kamer van Koophandel: 77742192), hierna te noemen BeCare, verleent u hierbij toegang tot www.hulpverleningswinkel.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BeCare behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid:

BeCare spant zich in om de inhoud van de Hulpverleningswinkel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Hulpverleningswinkel.nl aangeboden materialen kunnen in kleur en model afwijken van het te verzenden materiaal, vanzelfsprekend met dezelfde kwaliteit. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BeCare.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Hulpverleningswinkel.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BeCare. Voor op de Hulpverleningswinkel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BeCare nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BeCare.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BeCare, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 


Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.