Privacy Policy

Hulpverleningswinkel.nl is een webwinkel van BeCare BV te Middelharnis. Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Hulpverleningswinkel.nl omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/ of uitvoeren van uw bestelling via de winkel.
 
Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale bestelprocedure van de Hulpverleningswinkel.nl te bestellen.
 
Op Hulpverleningswinkel.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Hulpverleningswinkel.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.
 
Onze bestelprocedure via de website vraagt klanten die artikelen willen bestellen ons te voorzien van de benodigde informatie, zoals naam, adres en email. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het door u bestelde artikel door een extern bedrijf wordt verzonden.
Hulpverleningswinkel.nl selecteert met zorg haar samenwerkingspartners. Met deze partners kan informatie gedeeld worden om beter aan uw wensen te kunnen voldoen.
 
Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Hulpverleningswinkel.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.
Hulpverleningswinkel.nl gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.
 
Hulpverleningswinkel.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker telefonisch, per email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met [email protected].