AED trainer

Een AED trainer laat hulpverleners op een realistische manier kennismaken met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het oefenen met een training AED is van essentieel voor het moment dat er daadwerkelijk een reanimatie moet plaatsvinden. De AED trainer is een onmisbaar hulpmiddel. Verkrijgbaar in verschillende merken.