Overige diensten

 

Onderhoud en keuring blusmiddelen

In samenwerking met onze partner verzorgen wij het onderhoud en keuring van uw brandblusmiddelen. Natuurlijk is onze partner REOB gecertificeerd, deze certificering is door het NCP aan hun afgegeven en wordt jaarlijks d.m.v. een audit gecontroleerd en verlengt.

Wij adviseren de volgende intervallen voor onderhoud, uitgebreid onderhoud en revisie NEN 2559 geeft de maximale onderhoudsintervallen en maximum levensduur, deze zijn:

  • 1 keer per jaar onderhoud
  • 5-jaarlijks uitgebreid onderhoud
  • 10-jaarlijkse revisie
  • 20 jaar afkeur van blusser

 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Een juiste aanpak bestaat niet, een risico-inventarisatie moet de basis vormen om te komen tot een cultuurverandering met als doel een betere beheersing van risico’s. Een situationele benadering, maatwerk en in vrijheid aansluiten bij de ambities van de organisatie is ons motto bij het uitvoeren van de RI&E (inclusief Plan van Aanpak).

BeCare werkt met een landelijk netwerk veiligheidsdeskundigen en ondersteunt u bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie. Wij verzorgen een rapportage met bijbehorend plan van aanpak. De RI&E en het plan van aanpak worden uitgevoerd door gecertificeerde veiligheidskundige. Het voordeel hiervan is dat de RI&E tevens is getoetst en in korte tijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbo-wetgeving.

 

BeCare zorgt voor:
  • Uitvoeren RI&E of de uitvoering binnen uw organisatie begeleiden inclusief Plan van Aanpak
  • Adviseren over het gebruik van (branche) RI&E-instrumenten
  • Toetsen van de RI&E
  • Uitvoeren van verdiepende RI&E’s betreffende arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen, geluidmetingen etc.

 

EHBO ondersteuning bij evenementen

Een vergunning aanvraag voor een evenement bevat ook het regelen van de EHBO.

Wilt u een veilig en vlekkeloos verloop van een bedrijfsfeest, beurs, dance event of sportevenement? Laat uw zorg uit handen nemen! BeCare regelt in overleg met uw organisatie de EHBO en overige medische hulp inzet bij uiteenlopende evenementen van particulieren, bedrijven en (overheids) instellingen. Door de inzet van onze goed getrainde hulpverleners en professioneel materieel spelen wij in op ieder incident dat zich voor kan doen. Wij verzorgen met onze partners tevens verkeersregelaars, beveiligers en brandveiligheid.