EHBO

Als ondernemer, ouder of werknemer weet u: in de dagelijkse praktijk zit een ongeluk in een klein hoekje. Weet u te hoe te handelen bij calamiteiten? BeCare verzorgt EHBO-cursussen voor eerste hulp bij ongelukken onder de naam Acute Zorg, volgens de richtlijnen van het landelijk erkende certificeringinstituut NIKTA.

Wij werken met professionele instructeurs die jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan en weten wat spoedeisende zorg inhoudt. BeCare laat onnodige achtergrondinformatie achterwege en biedt bruikbare oefeningen en tips.

U oefent met het gebruik van een oefen-AED, realistische oefenpoppen, en alle noodzakelijke verbandmiddelen. De training wordt ondersteund met een trainingsboek dat theorie en praktijk verenigt. Hand-outs kunnen eventueel dienen als geheugensteun. Na afloop van een EHBO/ Acute Zorg-training op maat en op locatie hebben deelnemers voldoende vertrouwen opgedaan om, in het geval van een incident, daadwerkelijk te handelen.